Chuyen Di Ve Sang - DVD Karaoke Hoang Oanh - Asia Entertainment

Chuyen Di Ve Sang - DVD Karaoke Hoang Oanh - Asia Entertainment
Chuyen Di Ve Sang - DVD Karaoke Hoang Oanh - Asia Entertainment
ZOOM
Chuyen Di Ve Sang - DVD Karaoke Hoang Oanh - Asia Entertainment
DCDVS
$19.49

 1. Nhớ Nhau Hoài/ Người Ngoài Phố - Hoàng Oanh
 2. Chiều Cuối Tuần - Hoàng Oanh
 3. Mùa Xuân Trên Cao/ Tâm Sự Ngày Xuân - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
 4. Những Đóm Mắt Hỏa Châu - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
 5. Chuyến Đi Về Sáng - Hoàng Oanh, Trung Chỉnh
 6. Chuyến Đ̣ Vĩ Tuyến - Hoàng Oanh
 7. Câu Chuyện Đầu Năm - Hoàng Oanh
 8. Anh Đi Chiến Dịch - Hoàng Oanh
 9. Những Con Đường Trắng - Hoàng Oanh
 10. Nữa Đêm Biên Giới - Hoàng Oanh
 11. Chuyện Một Chiếc Cầu Đă Găy - Hoàng Oanh
 12. Hoa Xuân - Hoàng Oanh
 13. Trộm Nh́n Nhau - Hoàng Oanh
 14. Ngày Trở Về - Hoàng Oanh