Ca Nhac Asia 2DVDs - 2CDs - Nhung Dua Con Vong Quoc

Ca Nhac Asia 2DVDs - 2CDs - Nhung Dua Con Vong Quoc
ZOOM
ASIANDCVQ
$29.49

1. Người di tản buồn - Diễm Liên

2. Saigon niềm nhớ không tên - Nguyên Khang

3. Căn gác lưu đày - Thế Sơn

4. Cơi buồn - Mai Thanh Sơn

5. Tôi muốn làm cánh chim trời - Sỹ Đan

6. Mưa Saigon c̣n buồn không em - Hồ Hoàng Yến

7. Quê hương bỏ lại - Huỳnh Phi Tiễn

8. Đêm chôn dầu vượt biển - Ngọc Minh

9. Người ở lại đưa đ̣ - Nhật Lâm

10. Lời kinh đêm - Thương Linh

11. Sirens - Teresa Mai

Kịch: Giờ con ở đâu? - Ngọc Đan Thanh & Quốc Tuấn

12. Xác em nay ở phương nào - Ngọc Đan Thanh

13. Chiều Tây Đô - Hoàng Sỹ Phú

14. Một chút quà cho quê hương - Y Phương

15. Cái c̣ - Mỹ Huyền

16. Lưu đày - Quốc Khanh

17. Nhớ mẹ - Lâm Nhật Tiến

18. Đêm nhớ về Saigon - Thiên Kim

19. Chuyện t́nh người chiến binh - Băng Tâm

20. Chuyện giàn thiên lư 2 - Huỳnh Phi Tiễn & Hoàng Thục Linh

21. Trả lại cho dân - Nguyên Khang, Đoàn Phi, Quốc Khanh & Mai Thanh Sơn

22. Nhân danh Việt Nam - Đoàn Phi

23. Con đường xưa em đi - Hoàng Thục Linh

24. Việt Nam niềm nhớ - Hợp ca